Ochrana osobních údajů

Registrační formulář

Zpracování osobních údajů ve formuláři se řídí nařízením EP a Rady EU 2016/679 (GDPR). Osobní údaje jsou zpracovány pouze za účelem registrace k semináři a jsou dostupná výhradně koordinátorce a manažerce školení. Sbíraná uživatelská data: jméno a příjmení, emailová adresa, termín přihlašovaného školení případně profese či odbornost.

Zásady používání souborů cookie

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto informujeme, že za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše webové stránky pro svoji činnost tzv. cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

K čemu cookies používáme?

Cookies pomáhají k  jednoduchému prohlížení webových stránek. Cookies zejména slouží k:

— Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek.

— Analýze návštěvnosti uživatelů.

Naše webové stránky používají cookies, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookies“, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z Vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně.

Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

ProhlížečInternet ExplorerChromeFirefox
Deaktivace cookies1. V menu „Nástroje“ vyberte možnost „Možnosti internetu“.
2. Nyní klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“.
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4. Vaše nastavení potvrďte „OK“. 
1. V menu „Nastavení“
Vyberte možnost „Rozšířená nastavení“.
2. V sekci „Ochrana soukromí a zabezpečení“ klikněte na „Nastavení obsahu“.
3. Klikněte na „Soubory cookie“.
4. Deaktivujte přepínač u možnosti „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie“.
1. V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na nabídku „Možnosti“.
2. Zvolte oddíl „Soukromí“.
3. V sekci Cookies deaktivujte volbu „Povolit serverům nastavovat Cookies“.
4. Potvrďte vaše nastavení.
Odstranění cookies 1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“.
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“.
3. Klikněte na tlačítko „Delete“.
1. V menu „Historie“ klikněte na „Vymazat údaje o prohlížení“.
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Soubory cookie a jiná data webů“.
3. Klikněte na tlačítko „Vymazat data“.
1. V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na šipku u nabídky „Historie“.
2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“.
3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“.
4. Rozklikněte detaily kliknutím na tlačítko „Podrobnosti“ a zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko „Vymazat“

Vložený obsah z cizích webových stránek

Obsah tohoto webu může zahrnovat videa, obrázky, články aj. mediální soubory z cizích webových stránek. Je tak dodržen § 2 – 3 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Vložený obsah se také chová přesně stejně, jako kdyby návštěvník navštívil i zdrojový web.

Tyto weby mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookie, vkládat další sledování třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni k tomuto webu.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@zurivec.cz.

S kým sdílíme data

Osobní a jiná citlivá data nesdílíme, jsou dostupná pouze internímu zpracování pro koordinaci školení a řídíme se tak směrnicí EP a Rady EU 2016/679 (GDPR).

Zpátky na úvodní stránku